vitinka-6 vitinka-03-kiddy staklo-03 staklo-07 staklo-1 pet-02 pet-03 pet-1 pet-15

Vivia vodene radionice

17. 07. 2017

vitinka-vivia-vodene-radionice-2017-04jpg

Veoma je važno prirodnu dječju radoznalost i spremnost da istražuju svijet oko sebe razvijati na pravi način i usmjeriti je od pasivnog posmatračkog odnosa ka aktivnom i ispitivačkom odnosu prema prirodnim procesima i pojavama koje ih okružuju. Do kraja mjeseca juna 2017.godine ( ciklus I ) Vivia vodene radionice realizovane su u 40 privatnih predškolskih ustanova u Banjoj Luci, Prijedoru, Prnjavoru, Gradišci, Tesliću, Derventi i Bijeljini. Edukativne vodene radionice vodi Larisa Pejić, psiholog i Montesori vaspitač, koja je odabrala i kreirala vodene sadržaje: vodene radne listove, kviz znanja, vodene igre i ekološke zadaće za vaspitače predškolske djece i polaznike predškolskih ustanova. Djeca predškolskog uzrasta imaju priliku da tokom radionice nauče tri segmenta: Voda na planeti Zemlji, Voda u našoj hrani i Voda u mome tijelu.  Muzički dio edukativne Vivia radionice ima za cilj jačanje ekološke svijesti najmlađih stanovnika planete Zemlje ( numera VodoOdbrana). Kako je Bosna i Hercegovina prva zemlja u Evropi u pogledu hidropotencijala, kompanija Vitinka sa linijom Vivia Kiddy sprovodi tokom mjeseca juna i septembra 2017. godine vodeni program koji ima za cilj ekoloošku edukaciju djece uzrasta 4 - 6 godina, te indirektno i njihovih vaspitača, roditelja, šire porodice i društva u cjelini.

Vitinka-Vivia-vodene-radionice-2017

Svakoj predškolskoj ustanovi se pridružio i novi vodeni prijatelj Zmaj (poklon kompanije Vitinka), koji će grupama predškolaca pomoći da kompletiraju njihove ekološke zadaće. Prva od njih se odnosi na planetarnu potrošnju vode u predškolskoj ustanovi ( Koliko vode trošimo? Da li možemo da smanjimo potrošnju? Kada najviše trošimo vodu?), dok je druga zadaća istraživačkog ekološkog karaktera i podrazumijeva posjetu izvoru vode u neposrednoj blizini predškolske ustanove ( rijeka, jezero, vodopad, potok). Na ovaj način, se vodene aktivnosti produžavaju u predškolskim ustanovama i nakon realizovanih Vivia radionica, u fokus dolazi važnost čiste izvorske vode, ali i izvođenje predškolskih zaključaka -  da li u našim vodama i na obali odrasli, ekološki neosvješteni pojedinci odlažu smeće, da li ima života u vodi i pored nje, na obali? Svaka predškolska ustanova tokom radionica izabere ime za novog vodenog Vivia prijatelja, Zmaja, koji im svojim vodenim mjericama, pomaže kreirati grupni rad - zapreminske tabele potrošnje, izražene na predškolski način ( kanta, kašika, tanjir, zdjela, čaša, kutlača). Do sada je Zmaj nosio izuzetno neobična imena: Žeđo Drinić ( Bijeljina, blizina rijeke Drine), Srećko, Vodenko, Zmaj Isidorica, Lara, Ivan, Plavko, Kokić,  nekada i kombinaciju imena, kao npr. Zmaj Nađa Stanković ( predškolci u Tesliću nisu mogli odlučiti da li je bolji izbor imena Nađa ili Stanko, pa smo naknadno usvojili da Nađa predstavlja ime, a Stanko u Stanković verziji - prezime). Predškolci su imali priliku naučiti nešto više i o procesu kruženja vode u prirodi - poklon 4 godišnja doba - koji ostaje na prozoru predškolske ustanove kao podsjetnik na naša divna vodena druženja, pored Vivia aparata za vodu, koji je kompanija Vitinka donirala svim predškolskim ustanovama koje su uključene u ovaj projekat. Na žalost, djeca u svakom gradu su informisala voditelja radionice da su kanal Dašnica ili rijeke u neposrednoj blizini njihove predškolske ustanove zagađene, te da odrasli koji nikada nisu imali priliku prisustvovati vodenim radionicima u vrtiću čistu vodu pretvaraju u prljavu.

Vitinka-Vivia-vodene-radionice-2017

Mi smo naučili, a zapamtite i Vi - ako planetu Zemlju predstavimo našim dlanom - 3 prsta su plava ( voda na vodenoj planeti Zemlji), 2 prsta su crvena ( kopno, tlo), dok samo 1 žuti prsten na plavom prstu predstavlja vodu za piće. Voda za piće je dragocjena na planeti Zemlji i mi predškolci ćemo se potruditi da cijenimo naša prirodna bogatstva i brinemo o vodi, na predškolski ekološki način. Sve počinje u predškolskoj ustanovi. Ako ne naučimo brinuti o vodi i planeti Zemlji do 6.godine - vjerovatno nećemo nikada postati ekološki osvještena nacija.

Vitinka-Vivia-vodene-radionice-2017

Vitinka-Vivia-vodene-radionice-2017

OSTALE VIJESTI