vitinka-6 vitinka-03-kiddy staklo-03 staklo-07 staklo-1 pet-02 pet-03 pet-1 pet-15

SJEDIŠTE KOMPANIJE
KOZLUK

VITINKA AD KOZLUK

Drinska dva br. 30, 75413, Kozluk, RS, BiH

Generalni direktor

E-mail adresa: direktor@vitinka.com

Tehnički sekretar

Kontakt telefon: +387 56 310 123
Faks: +387 56 310 318
E-mail adresa: vitinka@vitinka.com

Regionalni direktor prodaje - regija Istok

Kontakt telefon: +387 56 310 123
Faks: +387 56 310 318

Prodaja

Kontakt telefon: +387 56 310 114
Fax: +387 56 310 114

POSLOVNA JEDINICA
BANJA LUKA

Braće Pišteljića 22, 78000 Banja Luka, RS, BiH

Direktor PJ Banja Luka

Kontakt telefon: +387 51 921 584
Fax: +387 51 921 589

Tehnički sekretar

Kontakt telefon: +387 51 921 585

Marketing

Kontakt telefon: +387 51 921 586
E-mail adresa: marketing@vitinka.com

Prodaja

Kontakt telefon: +387 51 921 587
Faks :+387 51 921 588, +387 51 921 589
E-mail adresa: narudzba@vitinka.com

KA Manager

Kontakt telefon: +387 51 921 590
E-mail adresa: kamanager@vitinka.com

VITINKA D.O.O.
PODGORICA

DISTRIBUTER VITINKINIH PROIZVODA ZA CRNU GORU

Nikšićki put, Baloče bb
Kontakt telefon: +382 69 122 133
E-mail adresa: vitinka@vitinkacg.com

 

VIVIA OFFICE&HOME

V Kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka, RS, BiH
Kontakt telefon: +387 51 309 310
Faks: +387 51 309 310
E-mail adresa: narudzba@viviaoh.com
Besplatan info broj za narudžbu 0800 55 333